دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر صادق جعفر نژاد
مدیر پژوهشی
دکتری تخصصی علوم تغذیه

شرح وظائف مدیر پژوهشی

تشکیل کارنامه پژوهشی برای اعضای محترم هیئت علمی

نظارت بر فعالیتهای پژوهشی گروههای آموزشی

توانمندسازی اعضای هیئت علمی، دانشجویان پزشکی و تحصیلات تکمیلی در حیطه‌های پژوهشی

برگزاری جلسات هماهنگی با معاونین پژوهشی گروه‌های آموزشی در راستای سیاستهای کلان این معاونت

تدوین فرآیندهای مربوبط به امور پایان‌نامه‌ها و طرحهای تحقیقاتی با هماهنگی دبیران محترم شوراهای پژوهشی علوم بالینی و پایه و پژوهش در آموزش

برنامه‌ریزی و برگزاری مرحله پژوهشی فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی

سایر انتظارات محوله از سوی سرپرست مربوطه

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب