دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (EDO)

کمیته برنامه‌ریزی درسی

رئیس: مدیر EDO

دبیر کمیته: یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده به انتخاب مدیر EDO

اعضا: معاون آموزشی پزشکی عمومی، معاون آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان شهید بهشتی، مدیر EDU بیمارستان شهید بهشتی، نمایندگان معرفی شده از گروه های آموزشی، یک نفر کارشناس ارشد یا PhD آموزش پزشکی

دانشجویان کمیته دانشجویی EDO به فراخور دستور جلسات دعوت خواهند شد.

شرح وظایف:

  • برنامه ریزی جهت توسعه روشهای نوین آموزشی
  • شناسایی نیازهای اعضای هیئت علمی دانشکده در زمینه برنامه ریزی درسی
  • بازنگری محتوای برنامه های آموزشی بر اساس آخرین نسخه کوریکولوم‌های آموزشی
  • پایش مستمر برنامه های درسی در حال اجرا (حضوری و مجازی) در دانشکده از طریق بررسی طرح درس، تعامل با دانشجویان و اعضای هیئت علمی جهت کشف نقاط ضعف و قوت
  • تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات در برنامه‌های آموزشی ( اعم از محتوای آموزشی –شیوه های تدریس و غیره)
  • تدوین فرم‌های به‌روز و مبتنی بر نیازسنجی ویژه نگارش طرح درس و شیوه نامه ارزیابی دانشجو جهت ارسال به گروه‌های آموزشی
  • ارائه مشاوره جهت اصلاح برنامه های درسی (تکمیل طرح درس، تدوین لوگ بوک های آموزشی، روش های تدریس و ارزشیابی و غیره)
  • ارزیابی طرح درس و دوره ارسال شده از گروه های آموزشی جهت بازخورد به ایشان
  • نظارت بر محتوای مجازی دروس
  • تهیه گزارش عملکرد در پایان هر نیمسال

اعضاء فعلی:

اعضاء کمیته برنامه ریزی درسی گروه های آموزشی علوم بالینی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عضو حقیقی/ حقوقی

سمت در کمیته

سمت در دانشکده

تحصیلات

1

دکتر عطیه فقیهی

حقوقی

رئیس کمیته

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

2

دکتر طاهره مازوچی

حقوقی

دبیر کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی بافت شناسی

3

دکتر مهرداد سی منی

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی پزشکی عمومی

متخصص قلب و عروق

4

دکتر منصوره مومن هروی

حقوقی

عضو  کمیته

معاون آموزشی علوم بالینی

متخصص عفونی

5

دکتر حامد پهلوانی

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی بیمارستان شهید بهشتی

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

6

دکتر سید رامین مدنی

حقوقی

عضو کمیته

مدیر EDU بیمارستان شهید بهشتی

فوق تخصص گوارش اطفال

7

دکتر علی کریمیان

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص گوش و حلق و بینی

8

دکتر سید رامین مدنی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

فوق تخصص گوارش اطفال

9

دکتر مرضیه نقوی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

جراح عمومی، فوق تخصص جراحی دست

10

دکتر حسین صادقی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

جراح عمومی

11

دکتر راضیه اقتصادی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص طب اورژانس

12

دکتر الهه میانه ساز

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

13

دکتر منصوره مومن هروی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص بیماری های عفونی

14

دکتر رضا دانشور

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص مغز و اعصاب

15

دکتر مرضیه طالبیان

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص زنان و زایمان

16

دکتر زهرا سلیمانی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص بیماری های عفونی

17

دکتر محمدعلی صبا

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

فوق تخصص ریه

18

دکتر حامد پهلوانی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص بیهوشی

19

دکتر جاوید آزادبخت

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص رادیولوژی

20

دکتر علیرضا فرخیان

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص قلب

21

دکتر مرضیه براتی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص روانپزشکی

22

دکتر رضوان طلایی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص پوست

23

دکتر اسماعیل فخاریان

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

24

دکتر داود دهقانی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص جراحی

25

دکتر خدایار گلابچی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص چشم پزشکی

26

دکتر داود دهقانی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص جراحی ارتوپدی

اعضاء کمیته برنامه ریزی درسی گروه های آموزشی علوم پایه

1

دکتر عطیه فقیهی

حقوقی

رئیس کمیته

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

2

دکتر طاهره مازوچی

حقوقی

دبیر کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی بافت شناسی

3

دکتر مهرداد سی منی

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی پزشکی عمومی

متخصص قلب و عروق

4

دکتر محمدعلی اطلسی

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی علوم پایه

دکترای تخصصی علوم تشریح

5

دکتر سید رامین مدنی

حقوقی

عضو کمیته

مدیر EDU بیمارستان شهید بهشتی

فوق تخصص گوارش اطفال

6

دکتر حسین هوشیار

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکتری تخصصی (PhD)انگل شناسی

7

دکتر طاهره مازوچی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی بافت شناسی

8

دکتر غلامرضا نمازی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

9

دکتر غلامرضا قوی پنجه

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی فیزیولوژی

10

دکتر محمد شایسته پور

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکتری تخصصی (PhD)ویروس شناسی

11

دکتر حمید امیری

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی روانشناسی

12

دکتر علیرضا رجب زاده

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی پزشکی مولکولی

13

دکتر زهرا زنجانی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

14

دکتر علیرضا عابد

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی فارماکولوژی

15

دکتر نسرین شریفی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی علوم تغذیه

16

دکتر مریم اخوان طاهری

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی بافت شناسی

17

دکتر علی الماسی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

 

18

دکتر امیر قادری

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب