دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مریم دماوندی
کارشناس مقطع مقدمات بالینی پزشکی عمومی
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

شرح وظائف کارشناس مقطع مقدمات بالینی پزشکی عمومی

تنظیم برنامه‌ریزی‌های آموزشی درسی مقطع مقدمات بالینی

انجام کلیه فرآیندهای مربوط به انتخاب واحد دانشجویان مقطع مقدمات بالینی

پیگیری در خصوص برگزاری کلاسها و آزمون‌های فیزیوپات به همراه آزمون‌های پاتولوژی و فارماکولوژی مربوطه و ارسال نمرات به آموزش کل

پیگیری اعتراضات در آزمون‌ها و انجام اقدامات لازم جهت نهایی کردن نمرات

نظارت و پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول مقطع مقدمات بالینی

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان ترم دو مقطع مقدمات بالینی جهت ورود به مقطع بالینی

انجام اقدامات لازم جهت معرفی دانشجویان مشروط به اساتید مشاور

تنظیم گواهی در موضوعات مختلف برای دانشجویان متقاضی مقاطع فوق

پیگیری و انجام هماهنگی‌های لازم با کارشناسان گروه‌های بالینی در راستای اجرای فرآیندهای آموزشی

انجام پیگیری و بررسی‌های لازم برای امور انتقالی و مهمانی دانشجویان مقطع مقدمات بالینی

پیگیری و انجام امور محوله از سوی معاون آموزشی علوم بالینی و مسئول مقدمات بالینی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب