دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مهندس ناصر قناویزی
مسئول فناوری اطلاعات

شرح وظائف مسئول فناوری اطلاعات

پشتیبانی فنی و پاسخگویی به کاربراین(مدیران، اعضای هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان) در خصوص سخت افزارها، نرم افزارها و سامانه های سازمانی

نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری شبکه رایانه ای کابلی و بی سیم

نصب و رفع مشکلات سیستم عامل، سامانه های سازمانی، نرم افزارهای عمومی و اختصاصی

پیکربندی سخت افزارهای جدید و رفع مشکلات سخت افزارهای موجود

نگهداری و پشتیبانی فنی رایانه ها و سرورهای سالن آزمون الکترونیک

مشارکت در نیازسنجی و راه اندازی سامانه های جدید 

انجام کارشناسی و ارائه گزارش در خصوص فرآیندهای الکترونیکی و خرید و راه اندازی تجهیزات رایانه ای، سامانه ها و نرم افزارها

انتقال تجربیات در خصوص امور مربوط به کارشناس جدید

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب