دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر زهرا سلیمانی
مدیر مرکز آموزش مهارتهای بالینی
متخصص بیماریهای عفونی

شرح وظائف مدیر مرکز آموزش مهارتهای بالینی

نظارت بر کلیه فرآیندهای آموزشی، اجرایی مرکز مهارتهای بالینی در چارچوب استانداردهای اعتبار بخشی موسسه‌ای و آموزشی وزارت متبوع

تدوین و تنظیم طرح درس واحد مهارتهای بالینی، استدلال بالینی و اخذ شرح حال‌گیری 1و2

دبیر علمی و اجرایی آزمون صلاحیت بالینی

نظارت بر اجرای کارگاههای دستیاران و کارورزان و کارآموزان

تایید لیست خرید تجهیزات، مانکن‌های آموزشی جدید و سعی در ارتقاء واحد در کلیه زمینه‌ها

شرکت در جلسات EDC

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب