دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر حامد پهلوانی
معاون آموزشی علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی
متخصص بیهوشی

شرح وظائف معاون آموزشی علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی

نظارت دقیق بر اجرای صحیح مقررات و آئین نامه های آموزشی

نظارت بر عملکرد آموزشی دانشجویان مقطع دستیاری در بیمارستان های تابعه

ارزیابی و نظارت بر حسن انجام برنامه های آموزشی ارائه شده توسط مدیران گروه های آموزشی علوم بالینی

اهتمام جدی در بهبود کیفیت آموزشی و ارائه راهکار و پیشنهادات لازم در این زمینه

برگزاری جلسات مستمر با حضور دستیاران و معاونین آموزشی بیمارستان ها جهت ارتقاء و اصلاح فرآیندهای آموزشی

نظارت بر اجرای هر چه بهتر سامانه لاگ بوک‌ دستیاران

آماده سازی و توانمندسازی پذیرش دستیار در رشته های واجد زیرساخت

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب