دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر محسن اربابی
معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی
دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی


شرح وظائف معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

نظارت بر حسن اجرای مقررات و فرآیندهای آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوطه

همکاری باEDO دانشکده برای پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران گروههای آموزشی علوم پایه

همکاری در برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات لازم جهت تعامل علمی - آموزشی با گروه های آموزشی دانشکده و سایر دانشکده ها و واحدهای دانشگاه

همکاری در ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیات علمی دانشکده

برنامه ریزی و اقدام در خصوص توسعه و تقویت گروه های آموزش علوم پایه و جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های جدید در گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده

شرکت فعال در جلسات و کمیته های مختلف آموزشی در سطح دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع

همکاری و نظارت بر جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده

تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب