دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
دفاع پایان‌نامه دکتر نجمه امیرحسینی

دفاع پایان‌نامه دکتر نجمه امیرحسینی

عنوان پایان‌نامه: مقایسه اثر درمانی رمدسیویر با اینترفرون بتا در بیماران بستری مبتلا به کووید 19 در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1399

دفاع پایان‌نامه سحر احمدی

دفاع پایان‌نامه سحر احمدی

عنوان پایان‌نامه: بررسی اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیکی ریزپوشانی شده با آلژینات کلسیم-کیتوزان بر فاکتورهای بیوشیمیایی و بیان ژن های التهابی در فیبروز کبدی القاء شده در موش‌های صحرایی

دفاع پایان‌نامه مهدی بزرگی

دفاع پایان‌نامه مهدی بزرگی

عنوان پایان‌نامه: بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با پنومونی وابسته به ونتیلاتور(VAP) در بیماران مبتلا به COVID-19 بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شهید بهشتی سال 1400

دفاع پایان‌نامه علیرضا گیو کاشی

دفاع پایان‌نامه علیرضا گیو کاشی

عنوان پایان‌نامه: بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به اندوکاردیت مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰

دفاع پایان‌نامه سارا هاشمی آرانی

دفاع پایان‌نامه سارا هاشمی آرانی

عنوان پایان‌نامه: بررسی رژیم‌های درمانی و یافته‌های پاراکلینیک در بیماران بهبود یافته از فرم شدید کووید-19بستری در ICU در سال 1400-1399

دفاع پایان‌نامه محمد سجاد صادق پور

دفاع پایان‌نامه محمد سجاد صادق پور

عنوان پایان‌نامه : بررسی ارتباط پاندمی کرونا با فراوانی عوارض آپاندیسیت در دو سال دوران پاندمی کرونا (98-1400) و دو سال قبل از پاندمی (96-98)

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب