دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
دفاع پایان‌نامه ریحانه رضائی قمصری

دفاع پایان‌نامه ریحانه رضائی قمصری

عنوان: بررسی تاثیر نانوذره اکسید روی بر بیان ژن های دخیل در بیوفیلم ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا و بررسی سمیت آن بر سلول های پوستی ردهHDF

دفاع پایان نامه دکتر فادا طلوعی

دفاع پایان نامه دکتر فادا طلوعی

عنوان: مقایسه ی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با ریسپریدون در کودکان مبتلا به اختلال وسواسی اجباری ارجاعی از کلینیک های روانپزشکی شهر کاشان

دفاع پایان‌نامه  پژمان زهره وند

دفاع پایان‌نامه پژمان زهره وند

عنوان: بررسی شیوع آلودگی به تک یاخته‌های حفره دهانی در مبتلایان به بیماریهای اتوایمیون باضایعه دهانی مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1401

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب