امروز : 06 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • تاریخ انتشار : 1402/10/23 - 15:03
  • تعداد بازدید : 65
  • تعداد بازدیدکننده : 65
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
  • /Z4HQ

پایان‌نامه سمانه صفوی دانشجوی پزشکی عمومی

بررسی سطح عنوان: پروکلسیتونین در بیماران مبتلا به کووید- ۱۹ شدید بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1400

اساتید راهنما: دکتر منصوره مومن هروی، دکتر احمد نجفی

اساتید مشاور: دکتر حبیب اله رحیمی، دکتر زریچهر وکیلی سهرفروزانی

زمان: دوشنبه 25 دی 1402 ساعت 12

مکان: طبقه دوم دانشکده پزشکی، سالن حکیم

چکیده: اندازه گیری ﭘﺮوﻛﻠﺴﻴﺘﻮﻧﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﮔﻮﺋﻲ ﻛﻨﻨﺪه اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ حائز اهمیت است. با توجه نوپدیدی کووید- 19این مطالعه جهت  بررسی سطح این مارکر و ارتباط آن با ESR وCRP وپیامد بیماری کوید -19 طراحی گردید. این مطالعه  توصیفی مقطعی روی 161 بیمار مبتلا به کووید-19 شدید بالای 18 سال که پروکلسیتونین برای آنها چک شده باشد انجام شد پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک، علائم بالینی و یافته‌های پاراکلینیک و پیامد نهایی  بیماران، با مرور پرونده بیماران و استفاده از سیستم HIS تکمیل شد. اطلاعات وارد نرم افزار SPSS شد ومورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتیجه‌گیری : میانگین پروکلسی تونین 14.55±2.34 بود که بالاتر از میزان ذکر شده درعفونت‌های ویرال می باشد بنابراین درصورت رولات عفونت باکتریال باید کووید 19 را نیز بعنوان یک دلیل برای افزایش بیش از حد معمول پروکلسیتوین  بعلت بروز واکنشهای شدید التهابی در نظر گرفت .

  • گروه خبری : دفاع پایان نامه
  • کد خبر : 125632
فاطمه آریایی
خبرنگار

فاطمه آریایی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب