امروز : 06 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • تاریخ انتشار : 1402/10/10 - 11:58
  • تعداد بازدید : 85
  • تعداد بازدیدکننده : 82
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
  • /Z4SQ

دفاع پایان‌نامه دکتر سید سعید محسنی مهرام دانشجوی مقطع دستیاری جراحی عمومی

عنوان: بررسی یافته های پاراکلینیکی، پروتئین واکنشی C و سلول های خونی در بیماران با ترومای تنه در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1400-1399

 استاد راهنما: آقای دکتر اسماعیل عبدالرحیم کاشی

استاد مشاور: آقای دکتر حسین اکبری

زمان : دوشنبه 11 دی 1402 ساعت 11 صبح

مکان: طبقه دوم دانشکده پزشکی، سالن حکیم

چکیده: امروزه سیستم های مختلفی برای تعیین شدت آسیب ناشی از تروما، طراحی شده است. برای ارزیابی کارایی این روش ها، نیاز به بررسی بیشتر بیمار و مقایسه ی یافته های آزمایشگاهی برای یافتن ارتباط بین این یافته ها و پروگنوز بیمار و شدت آسیب است. از این رو این مطالعه، به بررسی یافته های پاراکلینیکی، پروتئین واکنشی C و سلول های خونی در بیماران با ترومای تنه در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1400-1399 پرداخت. بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، سطح CRP، در افراد دچار تروما، با ابتلا به بیماری زمینه ای و پیامد نهایی آن ها ارتباط معنی دار داشته است. WBC/PLT در بیماران دچار تروما، با ابتلا به بیماری زمینه ای و محل آسیب بیماران ارتباط معنی داری داشته است. سطح WBC/PLT با CRP ارتباط معنی داری داشته است. بین سطح WBC و Plt, neutrophil و ISS/RTS ارتباط معنی داری وجود نداشته است. با توجه به تفاوت در نتایج مطالعات مختلف، نیاز به مطالعات بیشتر برای دستیابی به نتایج دقیق تر و قطعی تر است.

  • گروه خبری : دفاع پایان نامه
  • کد خبر : 125062
کلمات کلیدی
فاطمه آریایی
خبرنگار

فاطمه آریایی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب