دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

کمیته نقل و انتقال دانشکده پزشکی

شرح وظایف کمیته:

  1. اطلاع رسانی به دانشجویان درخصوص تاریخ ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات
  2. مراجعه به سامانه نقل و انتقالات از سوی کارشناسان هر مقطع در تاریخ مقرر
  3. بررسی درخواست ها و اعلام نقایص آن توسط کارشناس مربوطه
  4. کارشناسی درخواست ها و طرح درشورای نقل و انتقالات
  5. ثبت تصمیمات شورای نقل و انتقال در سامانه مذکور
  6. مراجعه دانشجو به واحد آموزش دانشکده جهت انجام امور نهایی

اعضا کمیته :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر سیدمسعود معینی طباء

سرپرست دانشکده پزشکی

2

دکتر مائده نجفی زاده

معاون پزشکی عمومی

3

دکتر محسن اربابی

معاون آموزشی علوم پایه وتحصیلات تکمیلی

4

دکتر حامد پهلوانی

معاون آموزشی علوم بالینی

5

آقای علی عابدینی

کارشناس مسئول آموزش

6

معصومه شعاعی

کارشناس آموزش( کارآموزی )

7

الهه سادات قناعت

کارشناس آموزش( مقدمات بالینی  )

8

مریم مسجدی

کارشناس آموزش( علوم پایه )

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب