دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

کمیته ارتقاء اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی

شرح وظیفه کمیته:

 • راهنمایی اعضاء هیئت علمی در ارتباط با آئین­نامه ارتقاء و شروط لازم برای ارتقاء در هر مرتبه علمی
 • راهنمایی اعضاء هیئت علمی در ارتباط با نحوه تکمیل جداول آئین نامه
 • برگزاری کارگاه آشنایی با آئین نامه ارتقاء برای اعضاء هیئت علمی
 • ارسال و پیگیری نامه­های اداری (هیئت جذب دانشگاه جهت تایید صلاحیت حرفه­ای و شئون استادی و رفتار حرفه­ای؛ معاونت تحقیقات و فناوری جهت تایید اطلاعات مقالات و رعایت اصول اخلاق در پژوهش؛ معاونت فرهنگی جهت تایید مستندات فرهنگی، تربیتی و اجتماعی؛ دفتر توسعه آموزش دانشکده جهت ارزشیابی کیفیت تدریس؛ معاونت درمان جهت دریافت تاییدیه برای اعضاء هیئت علمی دارای پروانه مطب؛ ارسال لیست مقالات برای دو همکار جهت ارزیابی کیفیت مقالات)
 • بررسی پرونده متقاضی
  •  اطمینان از کسب حداقل امتیاز لازم در چهار ماده فعالیت­های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی، فعالیت آموزشی، فعالیت پژوهشی و فن آورانه و فعالیت­های علمی – اجرایی
  • بررسی مفاد کلیه جداول مربوط به چهار ماده با مستندات ارائه شده توسط متقاضی از نظر تاریخ و شماره نامه، تعداد واحد و ساعت
  • محاسبه امتیاز بندهای فعالیت آموزشی، پژوهشی و اجرایی متقاضی (رعایت نظم و انضباط،کیفیت تدریس، کمیت تدریس، راهنمایی و مشاوره پایان­نامه دانشجویان و جوائز آموزشی، بررسی نوع مقاله، نمایه، ضریب تاثیر و نوع انتشار مقالات شرطی جهت اطمینان از دارا بودن شروط لازم برای ارتقاء متناسب با مرتبه، محاسبه امتیاز مقالات بر اساس نوع مقاله، نمایه مجله، ضریب تاثیر مجله، تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی هر مقاله، جمع­بندی امتیاز مقالات انگلیسی و فارسی جهت اطمینان از کسب حداقل امتیاز، بررسی نقش متقاضی ارتقاء مرتبه در طرح های تحقیقاتی/پایان نامه هایی که مقالات مستخرج از آنها هستند، بررسی مقالات همایش ها جهت اطمینان از رعایت تعداد مقاله ارائه شده در هر سال و در هر کنگره، محاسبه امتیاز مقالات همایش­ها و کنگره­های علمی بر اساس تعداد نویسندگان، بررسی جدول مربوطه با کتاب مورد نظر و بررسی دارا بودن شرایط لازم، محاسبه امتیاز مربوط به داوری مقاله، طرح تحقیقاتی و کتاب، جمع­بندی امتیازات مربوط به داوری، بررسی سایر موارد مربوط به ماده3، حضور تمام وقت در موسسه، طراحی و راه­اندازی آزمایشکاه یا کارگاه، همکاری موثر در تاسیس دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، همکاری موثر در مجلات علمی، دبیری همایش­های علمی، ایفای مسئولیت قوای سه­گانه مطابق جدول، شرکت در شورا  کمیته ها، ایجاد رشته­های جدید، طراحی سوال آزمون­های سراسری، بررسی سایر موارد مربوط به ماده 4)
  • محاسبه امتیاز نهایی متقاضی
 • آماده کردن اسلاید و هماهنگی برگزاری جلسه کمیته ارتقاء
 • بررسی مجدد مقالات در جلسه کمیته ارتقاء توسط اعضاء کمیته و دو نفر همکار متقاضی ارتقاء مرتبه
 • تکمیل فرم­های بعد از جلسه کمیته ارتقاء (اصلاح امتیاز مقالات بر اساس تصمیم­گیری در جلسه کمیته ارتقاء، تکمیل چک­لیست مقالات، تکمیل فرم مشخصات هر مقاله همراه با امتیاز، تکمیل فرم­های روکش ماده یک تا چهار)
 • تنظیم نهایی پرونده همراه با تمامی جداول، مستندات، صورتجلسات و نامه­های اداری
 • ارسال اصل پرونده و فایل­های مرتبط به معاونت آموزشی دانشگاه

 

آدرس سایت هیئت ممیزه و کمیته ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

http://www.healthf.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=673

 

 اعضاء کمیته ارتقاء اعضاء هیئت علمی دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر فرهاد مدنی

سرپرست دانشکده  و سرپرست کمیته ارتقاء

دکتر محمد علی اطلسی

معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی و دبیر کمیته ارتقاء

دکتر زهرا بتولی

مدیر امور ارتقاء و هئیت ممیزه دانشگاه

دکتر منصوره مومن هروی

معاون آموزش علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی و عضو کمیته ارتقاء

دکتر اسماعیل فخاریان

عضو کمیته ارتقاء

دکتر احمد خورشیدی

عضو کمیته ارتقاء

خانم فاطمه عبدی

کارشناس کمیته ارتقاء

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب