دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

کمیته ارتقاء اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی

شرح وظیفه کمیته:

 • راهنمایی اعضاء هیئت علمی در ارتباط با آئین­نامه ارتقاء و شروط لازم برای ارتقاء در هر مرتبه علمی
 • راهنمایی اعضاء هیئت علمی در ارتباط با نحوه تکمیل جداول آئین نامه
 • برگزاری کارگاه آشنایی با آئین نامه ارتقاء برای اعضاء هیئت علمی
 • ارسال و پیگیری نامه­های اداری (هیئت جذب دانشگاه جهت تایید صلاحیت حرفه­ای و شئون استادی و رفتار حرفه­ای؛ معاونت تحقیقات و فناوری جهت تایید اطلاعات مقالات و رعایت اصول اخلاق در پژوهش؛ معاونت فرهنگی جهت تایید مستندات فرهنگی، تربیتی و اجتماعی؛ دفتر توسعه آموزش دانشکده جهت ارزشیابی کیفیت تدریس؛ معاونت درمان جهت دریافت تاییدیه برای اعضاء هیئت علمی دارای پروانه مطب؛ ارسال لیست مقالات برای دو همکار جهت ارزیابی کیفیت مقالات)
 • بررسی پرونده متقاضی
  •  اطمینان از کسب حداقل امتیاز لازم در چهار ماده فعالیت­های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی، فعالیت آموزشی، فعالیت پژوهشی و فن آورانه و فعالیت­های علمی – اجرایی
  • بررسی مفاد کلیه جداول مربوط به چهار ماده با مستندات ارائه شده توسط متقاضی از نظر تاریخ و شماره نامه، تعداد واحد و ساعت
  • محاسبه امتیاز بندهای فعالیت آموزشی، پژوهشی و اجرایی متقاضی (رعایت نظم و انضباط،کیفیت تدریس، کمیت تدریس، راهنمایی و مشاوره پایان­نامه دانشجویان و جوائز آموزشی، بررسی نوع مقاله، نمایه، ضریب تاثیر و نوع انتشار مقالات شرطی جهت اطمینان از دارا بودن شروط لازم برای ارتقاء متناسب با مرتبه، محاسبه امتیاز مقالات بر اساس نوع مقاله، نمایه مجله، ضریب تاثیر مجله، تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی هر مقاله، جمع­بندی امتیاز مقالات انگلیسی و فارسی جهت اطمینان از کسب حداقل امتیاز، بررسی نقش متقاضی ارتقاء مرتبه در طرح های تحقیقاتی/پایان نامه هایی که مقالات مستخرج از آنها هستند، بررسی مقالات همایش ها جهت اطمینان از رعایت تعداد مقاله ارائه شده در هر سال و در هر کنگره، محاسبه امتیاز مقالات همایش­ها و کنگره­های علمی بر اساس تعداد نویسندگان، بررسی جدول مربوطه با کتاب مورد نظر و بررسی دارا بودن شرایط لازم، محاسبه امتیاز مربوط به داوری مقاله، طرح تحقیقاتی و کتاب، جمع­بندی امتیازات مربوط به داوری، بررسی سایر موارد مربوط به ماده3، حضور تمام وقت در موسسه، طراحی و راه­اندازی آزمایشکاه یا کارگاه، همکاری موثر در تاسیس دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، همکاری موثر در مجلات علمی، دبیری همایش­های علمی، ایفای مسئولیت قوای سه­گانه مطابق جدول، شرکت در شورا  کمیته ها، ایجاد رشته­های جدید، طراحی سوال آزمون­های سراسری، بررسی سایر موارد مربوط به ماده 4)
  • محاسبه امتیاز نهایی متقاضی
 • آماده کردن اسلاید و هماهنگی برگزاری جلسه کمیته ارتقاء
 • بررسی مجدد مقالات در جلسه کمیته ارتقاء توسط اعضاء کمیته و دو نفر همکار متقاضی ارتقاء مرتبه
 • تکمیل فرم­های بعد از جلسه کمیته ارتقاء (اصلاح امتیاز مقالات بر اساس تصمیم­گیری در جلسه کمیته ارتقاء، تکمیل چک­لیست مقالات، تکمیل فرم مشخصات هر مقاله همراه با امتیاز، تکمیل فرم­های روکش ماده یک تا چهار)
 • تنظیم نهایی پرونده همراه با تمامی جداول، مستندات، صورتجلسات و نامه­های اداری
 • ارسال اصل پرونده و فایل­های مرتبط به معاونت آموزشی دانشگاه

 

آدرس سایت هیئت ممیزه و کمیته ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

https://momayez.kaums.ac.ir/

 

 اعضاء کمیته ارتقاء اعضاء هیئت علمی دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر سیدمسعود معینی طباء

سرپرست دانشکده  و سرپرست کمیته ارتقاء

دکتر محسن اربابی

معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی و دبیر کمیته ارتقاء

دکتر زهرا بتولی

مدیر امور ارتقاء و هئیت ممیزه دانشگاه

دکتر حامد پهلوانی

معاون آموزش علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی و عضو کمیته ارتقاء

دکتر اسماعیل فخاریان

عضو کمیته ارتقاء

دکتر همایون نادریان

عضو کمیته ارتقاء

دکتر عباس ارج

عضو کمیته ارتقاء

خانم فاطمه عبدی

کارشناس کمیته ارتقاء

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب