دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

کمیته اجرایی آزمون‌های دانشکده پزشکی

 

کمیته اجرایی آزمون‌ها در دانشکده مسئول برگزاری، اجرا و نظارت بر نحوه اجرای آزمون‌ها و پشتیبانی فنی برگزاری آزمون‌ها می‌باشد.

اعضاء کمیته اجرایی آزمون های دانشکده پزشکی:

 • معاونین آموزشی مربوطه دانشکده بسته به نوع آزمون و فراگیر مربوطه (مسئول کمیته)
 • مسئول مرکز آزمونها (دبیر کمیته)
 • معاون اجرایی
 • مدیر گروه‌های آموزشی (یا نماینده ایشان)
 • کارشناسان گروه‌های آموزشی
 • کارشناس مسئول دایره امتحانات
 • کارشناس مسئول برگزاری آزمون‌های الکترونیک
 • کارشناس مسئول پشتیبانی فنی آزمون‌های الکترونیک
 • کارشناسان دفتر آموزش در دانشکده و بیمارستان
 • مسئول واحد حراست دانشکده و یا بیمارستان.

شرح وظایف:

 1. اطلاع رسانی مصوبات، مقررات و آئین نامه‌های ارسالی از سوی مقامات بالاتر در خصوص آزمون‌ها به گروه‌های آموزشی، دانشجویان و سایر ذی‌نفعان.
 2. تدوین و اعلان چارچوب زمانی برگزاری آزمون‌ها (شامل تقویم آزمون‌ها، زمان ارسال سوالات آزمون از سوی گروه‌های آموزشی، درج نمرات در سامانه سما) در شروع نیسمال تحصیلی و نظارت بر رعایت آن.
 3. تدوین برنامه زمانی امتحانات میان ترم و پایان ترم.
 4. بررسی عدم همپوشانی زمان آزمون‌ها.
 5. اطلاع‌رسانی زمان و مکان آزمون‌ها در ابتدای نیمسال تحصیلی به کلیه ذی‌نفعان.
 6. طرح سوالات استاندارد مبتنی بر طرح درس شیوه نامه ارزیابی دانشجویان درس مربوطه.
 7. تایپ سوالات آزمون.
 8. تحویل سوالات تایپ شده به کارشناس دایره امتحانات.
 9. تهیه لیست آزمون دهندگان.
 10. تکثیر برگه سوالات آزمون و پاسخنامه‌ها (در آزمون‌های کتبی).
 11. بارگذاری سوالات و پاسخ‌ها (در آزمون‌های الکترونیکی).
 12. تعیین و مهیا کردن محل آزمون (در آزمون‌های حضوری).
 13. تعریف کد کاربری اختصاصی برای ورود به سامانه و اعلام به دانشجویان.
 14. پایش نحوه برگزاری آزمون به لحاظ فنی و ورود دانشجویان به سامانه.
 15. ارائه آموزش به ذی‌نفعان (کارشناسان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان) جهت کار با سامانه آزمون‌ها.
 16. جمع‌آوری پاسخنامه‌ها (در آزمون‌های کتبی).
 17. حضور و غیاب آزمون‌دهندگان و تهیه صورت‌جلسه شامل نام درس، طراحان سوالات،  اسامی آزمون‌دهندگان، نوع سوالات، تاریخ و ساعت و مکان برگزاری،  اسامی مراقبان آزمون، تخلفات، حوادث (در آزمون‌های کتبی).
 18. حراست آزمون.
 19. تصحیح اوراق (در آزمون‌های کتبی).
 20. محاسبه نمرات دانشجویان(در آزمون‌های الکترونیکی).
 21. تحلیل کمی آزمون با استفاده از سامانه آزمون‌ها یا دستگاه تصحیح اوراق.
 22. ارسال نمره و نتیجه تحلیل آزمون برای گروه آموزشی مربوطه.
 23. مدیریت پهنای باند سرور.
 24. نگهداری امن و مناسب از سرور آزمون.
 25. بررسی موانع و مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری و اقدام در جهت رفع آنها.
 26. پشتیبانی فنی سامانه پیش، حین و بعد از آزمون.
 27. پاسخگویی به مشکلات فنی دانشجویان، اساتید و مسئولین آزمون دانشکده‌ها  قبل یا حین آزمون.
 28. بررسی صحت و سقم ادعای دانشجو در مشکلات سامانه و شبکه در حین آزمون‌.
 29. تهیه گزارش در خصوص هر نوع مشکل فنی، ورود غیر معمول دانشجویان به آزمون، احتمال تقلب در اجرای آزمون.
 30. ارائه گزارش به کمیته ارزیابی آزمون‌ها در پایان هر نیمسال شامل نام درس، تاریخ آزمون، نوع سوالات آزمون (تستی، PMP، KF، تشریحی و غیره)، تعداد آزمون‌دهندگان، تحلیل کمی آزمون‌ها و نمرات دانشجویان، میزان پای‌بندی دست‌اندرکاران آزمون به چارچوب زمانی برگزاری آزمون‌ها.

تذکر1: تقسیم وظایف افراد در این کمیته‌ توسط معاون آموزشی و معاون اجرایی دانشکده تعیین  و در ابلاغ اعضای کمیته به طور شفاف درج می‌شود.

تذکر2: برای برنامه ریزی کلی جدول زمان بندی آزمون‌ها نظرات یک نفر دانشجو  از هر مقطع به عنوان نماینده دانشجویان آن مقطع اخذ می‌شود.

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب