دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
الهام سادات صادقیان

الهام سادات صادقیان

کارشناس گروه آسیب‌شناسی

آزاده سادات آزادبخش

آزاده سادات آزادبخش

کارشناس گروه آسیب‌شناسیشرح وظایف:

تهیه و تدوین برنامه‌ی هفتگی دانشجویان رشته‌های مختلف

آماده‌سازی آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس های عملی ساخت و تهیه محیط و مواد و محلول های مورد نیاز کلاس های عملی

برنامه ریزی جهت برگزاری امتحانات عملی دانشجویان ارائه برنامه دروس اساتید هیئت علمی گروه جهت تدریس به دانشجویان با توجه به سر فصل دروس

پیگیری جهت تهیه دستگاه ها و مواد مورد نیاز آزمایشگاه

انجام کلیه مکاتبات اداری گروه با سایر نهاد های مربوطه

انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مدیر گروه

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب