دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
محمدرضا مازوچی
کارشناس دایره امتحانات
محمدرضا مازوچی
شرح وظایف:
برگزاری آزمونهای سراسری شامل پذیرش کارشناسی ارشد، جامع علوم پایه و پیش کارورزی، دکترای تخصصی PhD، پذیرش دستیار تخصصی، ارتقا و گواهینامه تخصصی برگزاری آزمونهای الکترونیک (حضوری و مجازی) جهت مقاطع مختلف پزشکی عمومی، تغذیه، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی شامل بارگذاری سوالات و داوطلبین، اجرای آزمون، اعلام نتایج، آنالیز و رسیدگی به اعتراضات انجام کلیه مکاتبات و هماهنگی‌های مربوط به آزمونها با مرکز سنجش، دبیرخانه تخصصی و گروه‌های آموزشی محاسبه نمرات درون‌بخشی، کتبی ارتقا و نمره کل دستیاران و ارسال به آموزش کل و دبیرخانه تخصصی معرفی دستیاران طبق دستورالعمل‌های دبیرخانه تخصصی جهت آزمون گواهینامه و ارتقا
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب