دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر افسانه قلی پور

دکتر افسانه قلی پور

کارشناس آموزشی مرکز مهارت‌های بالینی


شرح وظایف
x

تدریس دروس مربوط به مهارتهای بالینی طبق برنامه مرکز مهارتهای بالینی

کمک به اساتید در آموزش عملی برگزاری کلاسها و کارگاه‌های آموزشی اختیاری برای دانشجویان

همکاری آموزشی در برگزاری درس سمیولوژی عملی برای دانشجویان

همکاری در برگزاری آزمون‌های دروس مرکز مهارتهای بالینی

همکاری در اجرای آزمون صلاحیت بالینی

معصومه باغبانی

معصومه باغبانی

کارشناس مرکز مهارت‌های بالینی


شرح وظایف
x

1-برنامه ریزی و نظارت بر اجرای کوریکولوم آموزشی مربوط به مرکز مهارتهای بالینی
2-نظارت بر اجرای برنامه آموزش مجازی دانشجویان پزشکی
3-مسئول برگزاری کارگاه های آموزشی دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف بالینی (کارآموزی، کارورزی و دستیاران)
4-مسئول هماهنگی و برگزاری آزمون صلاحیت بالینی و امتحانات
osce و اعلام نتایج آزمون
5-همکاری در برگزاری کارگاه های مربوط به گروه های آموزشی بالینی جهت کارآموزان، کارورزان و دستیاران
6-نیازسنجی و تهیه لیست خرید تجهیزات پزشکی و اداری
7-مسئول نظارت بر نگهداری مولاژها و درخواست مولاژهای مورد نیاز
8-تهیه مستندات مرتبط با شاخص های اعتبار بخشی موسسه ای و آموزشی

زینب محمدزاده

زینب محمدزاده

کارشناس مرکز مهارت‌های بالینی


شرح وظایف
x

همکاری در برنامه‌ریزی و برگزاری کلاس‌های آموزشی مربوط به واحدهای درسی کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی مربوط به مرکز مهارتهای بالینی(دروس اخذ شرح حال‌گیری یک و دو – مهارتهای بالینی – استدلال بالینی)

هماهنگی با گروه‌های بالینی مربوطه جهت برگزاری کلاس‌ها، کارگاه‌ها و آزمون‌ها

جمع‌آوری سوالات مربوط به دروس مرکز مهارتها از اساتید مربوطه

تنظیم و تهیه گواهی‌های مربوط به کارگاه‌ها و آزمون‌های برگزار شده توسط مرکز

همکاری در کلیه مراحل برگزاری آزمون‌های به روش osce مربوط به مرکز مهارتها

همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی مربوط به مرکز مهارتهای بالینی کار و پاسخگویی به موقع نامه‌های ارجاع داده شده به کارتابل تحت نظارت رئیس و کارشناس مسئول مرکز

انجام کلیه هماهنگی‌های مرتبط با آموزش مجازی دانشجویان و بارگزاری فیلم‌ها و کلاس‌های مجازی بر روی سامانه


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب