دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مرکز آموزشی مهارت‌های بالینی دانشکده پزشکی
منابع و آئین‌نامه‌های آزمون صلاحیت بالینی
 
منابع آزمون صلاحیت بالینی عبارتند از:
2- راهنمای مهارت‌های عملی-گامی در مسیر احراز توانمندی مهارت‌های بالینی، دکتر مهوش علیزاده نایینی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1398
3-  مهارت‌های عملی ضروری چشم، گوش، حلق و بینی، دکتر مهوش علیزاده نایینی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1398
4-  آزمون‌های بالینی به شیوه ایستگاهی، ترجمه دکتر شهرام پایدار و همکاران، انتشارات آرتین طب، 1398
5-  مهارتهای بالینی-راهنمای سریع پروسیجرهای اورژانس، دکتر علیرضا مجیدی و همکاران، انتشارات آرتین طب، 1398
6-  8 آمادگی آزمون صلاحیت های بالینی کارآموزان، کارورزان و دستیاران پزشکی، دکتر سجاد حسن زاده و همکاران، انتشارات آرتین طب، 1397
7-  مهارت‌های بالینی برای دانشجویان پزشکی، دکتر سارا شفیعی پور و همکاران، انتشارات ایستا، 1394
8-  درسنامه مراقبتهای حیاتی و احیای پیشرفته کودکان، گروه ترجمه و تالیف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره سلامت کودکان،1393 (برای مهارتهای عملی)
9-  آموزش مهارت‌های جراحی و اورولوژی با رویکرد مبتنی بر صلاحیت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انتشارات سخن گستر و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1388
10- مهارت های پایه برای آزمون OSCE، دکتر کامران سلطانی عربشاهی و همکاران، انتشارات سورنا، 1388
11-آموزش مهارت‌های بالینی با رویکرد مبتنی بر صلاحیت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انتشارات مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری انتشارات آهنگ قلم، 1386
12- Bate’s Guide to Physical Examination and History Taking,11th edition (2013)
 
 
آئین‌نامه‌ها:
 
 
 
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب