دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معاونت آموزشی علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی

 

در ابتدا تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اعم از رشته‌های کارشناسی ارشد و دکترای همه دانشکده‌ها و دستیاری توسط مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه  و زیر نظر معاون آموزشی دانشگاه اداره می‌شد. دانشکده پزشکی تا مدتها فقط دارای یک معاون آموزشی بوده است و آقای دکتر احمد طالبیان متخصص کودکان برای اولین بار به سمت معاون آموزشی بالینی دانشکده انتخاب شده‌اند. در سال 1392 در زمان ریاست آقای دکتر فخاریان تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی به این دانشکده منتقل گردید و معاون آموزش بالینی به معاون آموزش علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی و معاون آموزشی علوم پایه به معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی تغییر نام داد و مسئولیت امور رشته‌های کارشناسی ارشد و Ph D به معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی و مسئولیت آموزش کارآموزان و کارورزان و دستیاران به معاون آموزش علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی محول گردید. در زمان ریاست آقای دکتر تقوی معاونت پزشکی عمومی به چارت دانشکده اضافه شد و مسئولیت کارآموزان و کارورزان به این معاونت واگذار شد و معاونت علوم بالینی و تحصیلات  تکمیلی  فقط عهده‌دار امور دستیاران شد.

 

مدیران تحصیلات تکمیلی دانشگاه

  1. دکتر امیرحسین فقیهی کاشانیمتخصص داخلی –فوق تخصص گوارش
  2. دکتر اسماعیل فخاریان: متخصص و جراح مغز و اعصاب
  3. دکتر علیرضا عبادی: متخصص داخلی –فوق تخصص غدد
  4. دکتر محمدرضا فاضل: متخصص بیهوشی
  5. دکتر علیرضا سلیمانی : متخصص داخلی –فوق تخصص کلیه

 

معاونین آموزشی علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

  1. دکتر علیرضا سلیمانی : متخصص داخلی –فوق تخصص کلیه - دوره معاونت 5/8/92 لغایت 26/5/94
  2. دکتر ابراهیم کوچکی : متخصص مغز و اعصاب-فلوشیپ MSدوره معاونت: 26/5/94 لغایت 21/9/94
  3. دکتر عباس ارج متخصص داخلی –فوق تخصص گوارش - دوره معاونت: 21/9/94 لغایت 18/7/1401
  4. دکتر منصوره مومن هروی : متخصص عفونی - دوره معاونت: 18/7/1401 لغایت ادامه دارد

 

رشته‌های دستیاری و سال راه اندازی

کودکان: 1371

بیماریهای داخلی:1371

زنان و زایمان:1374

جراحی عمومی :1375

روانپزشکی:1387

بیهوشی:1388

بیماریهای عفونی:1389

رادیولوژی:1389

آسیب‌شناسی:1390

بیماریهای مغز و اعصاب:1390

جراحی مغز و اعصاب:1394

ارتوپدی:1394

 

دانش آموختگان دارای رتبه برتر آزمون دانشنامه (بورد)

دکتر راضیه رستگار: بورد عفونی سال 1394

دکتر الهه نصری : بورد عفونی سال 1395

 دکتر سمیه هادی پور: بورد عفونی سال 1395

دکتر مائده نجفی زاده: بورد عفونی سال 1397

دکتر حامد پهلوانی: بورد بیهوشی سال 1397

دکتر مریم آفرینی بادی: بورد  نورولوژی سال 1398

دکتر مرضیه ملائی: بورد داخلی سال 1398

دکتر حسین صادقی حسن آبادی: بورد جراحی عمومی سال 1398

دکتر شفیقه عسکری کرچکانی: بورد پاتولوژی سال 1398

دکتر نوشین زمانی: بورد کودکان سال 1398

دکتر اسما زیارتی: بورد داخلی سال 1401

دکتر محمد هادی ملا عباسی : بورد ارتوپدی سال 1401

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب