دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر همایون نادریان
معاون پژوهشی
دکترای تخصصی علوم تشریح
مرتبه علمی: دانشیار
دکتر همایون نادریان
شرح وظایف:
تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی و معاونت های دانشگاه تدوین آیین نامه ها و مقررات پژوهشی دانشکده بر اساس آیین نامه های مرکزی دانشگاه ووزارت متبوع مشارکت فعال در سیاستگذاری های پژوهشی دانشگاه از طریق مشارکت فعال در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه تسهیل در امور پژوهشی بااستفاده از وضع آئین نامه های جدید برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده در مقاطع بالینی، علوم پایه و تحصیلات تکمیلی انتخاب داور و کارشناس علمی و متدولوژی برای طرح های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشکده، پروپوزال های پایان نامه و رساله های دانشجویان و ارائه بازخورد نظرات داوران و کارشناسان و در نهایت اصلاح طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها تصویب طرح های تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی، پایان نامه و رساله های دانشجویان دانشکده برنامه ریزی و برگزاری مرحله پژوهشی فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی ارزیابی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان و مدیریت جلسات دفاع ازپایان نامه های دانشجوئی به عنوان یکی از دستاوردهای اتمام آموزش عالی دانشجویان پزشکی وتحصیلات تکمیلی
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب