دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر محسن اربابی
معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی
دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی
مرتبه علمی: استاد
دکتر محسن اربابی
شرح وظایف:
نظارت بر حسن اجرای مقررات و فرآیندهای آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوطه همکاری باEDO دانشکده برای پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران گروههای آموزشی علوم پایه همکاری در برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات لازم جهت تعامل علمی - آموزشی با گروه های آموزشی دانشکده و سایر دانشکده ها و واحدهای دانشگاه همکاری در ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیات علمی دانشکده برنامه ریزی و اقدام در خصوص توسعه و تقویت گروه های آموزش علوم پایه و جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های جدید در گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده شرکت فعال در جلسات و کمیته های مختلف آموزشی در سطح دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع همکاری و نظارت بر جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب