دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر منصوره مومن هروی
معاون آموزشی علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی
متخصص بیماریهای عفونی
مرتبه علمی: استاد
دکتر منصوره مومن هروی
شرح وظایف:
نظارت دقیق بر اجرای صحیح مقررات و آئین نامه های آموزشی نظارت بر عملکرد آموزشی دانشجویان مقطع دستیاری در بیمارستان های تابعه ارزیابی و نظارت بر حسن انجام برنامه های آموزشی ارائه شده توسط مدیران گروه های آموزشی علوم بالینی اهتمام جدی در بهبود کیفیت آموزشی و ارائه راهکار و پیشنهادات لازم در این زمینه برگزاری جلسات مستمر با حضور دستیاران و معاونین آموزشی بیمارستان ها جهت ارتقاء و اصلاح فرآیندهای آموزشی نظارت بر اجرای هر چه بهتر سامانه Log Book دستیاران آماده سازی و توانمندسازی پذیرش دستیار در رشته های واجد زیرساخت
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب