دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
فاطمه آریایی
مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی
کارشناسی ارشد آسیب‌شناسی ورزشی
فاطمه آریایی
شرح وظایف:
دریافت دستور کار و برنامه های ریاست دانشکده جهت تنظیم برنامه های دفتر ریاست پیگیری نامه های ریاست به واحد های زیر مجموعه و ارائه گزارش آن به حوزه ریاست پیگیری گزارش کار معاونین و واحد های ذیربط و جمع بندی آنها و ارائه به رییس دانشکده تهیه بانک اطلاعاتی از کلیه صورتجلسات حوزه ریاست پیگیری و نظارت بر صورتجلسات تنظیمی از شورا ها و کمیته های دانشکده تهیه لیست درخواست کنندگان و تنظیم ساعات ملاقات آنها با رئیس دانشکده و ﺗﻌﯿﯿﻦ وقت ملاقات ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ لازم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ تهیه پیش نویس برخی از نامه های اداری برای رئیس دانشکده برحسب ضرورت برنامه‌ ریزی و سازماندهی امکانات و منابع، هدایت، نظارت و کنترل بر امور مرتبط با مخاطبان داخلی و خارجی دانشکده مدیریت و نظارت بر فرآیند انجام اقدامات لازم به منظور برقراری ارتباط با دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز دولتی و غیردولتی برنامه‌ریزی جهت آشنا نمودن مخاطبان داخلی و خارجی دانشکده با رسالت، اهداف، برنامه‌ها و فعالیت های دانشکده مدیریت و پیگیری امور اجرائی برگزاری مراسم و همایش‌های مربوط به دانشکده طبق برنامه مصوب واحدهای ذیربط مدیریت و پیگیری انتشار نشریه‌های خبری با انجام هماهنگی های لازم با واحدهای ذیربط فراهم نمودن زمینه لازم به منظور برقراری ارتباط و تفاهم بین دانشجویان، کارکنان، استادان و مسئولان دانشکده برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برگزاری جشن ها، کنفرانس ها و سمینارها بروز رسانی اخبار وب سایت بررسی میزان رضایت مندی از مراجعین (دانشجویان، اعضای هئیت علمی، کارمندان) و ارائه گزارش آن به حوزه ریاست
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب