دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر صادق جعفر نژاد
مدیر پژوهشی
دکتری تخصصی علوم تغذیه
مرتبه علمی: استادیار
دکتر صادق جعفر نژاد
شرح وظایف:

تشکیل کارنامه پژوهشی برای اعضای محترم هیئت علمی

نظارت بر فعالیتهای پژوهشی گروههای آموزشی

توانمندسازی اعضای هیئت علمی، دانشجویان پزشکی و تحصیلات تکمیلی در حیطه‌های پژوهشی

برگزاری جلسات هماهنگی با معاونین پژوهشی گروه‌های آموزشی در راستای سیاستهای کلان این معاونت

تدوین فرآیندهای مربوبط به امور پایان‌نامه‌ها و طرحهای تحقیقاتی با هماهنگی دبیران محترم شوراهای پژوهشی علوم بالینی و پایه و پژوهش در آموزش

برنامه‌ریزی و برگزاری مرحله پژوهشی فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی

سایر انتظارات محوله از سوی سرپرست مربوطه

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب