دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر زهرا سلیمانی
مدیر مرکز آموزش مهارتهای بالینی
متخصص بیماریهای عفونی
مرتبه علمی: دانشیار
دکتر زهرا سلیمانی
شرح وظایف:

نظارت بر کلیه فرآیندهای آموزشی، اجرایی مرکز مهارتهای بالینی در چارچوب استانداردهای اعتبار بخشی موسسه‌ای و آموزشی وزارت متبوع

تدوین و تنظیم طرح درس واحد مهارتهای بالینی، استدلال بالینی و اخذ شرح حال‌گیری 1و2

دبیر علمی و اجرایی آزمون صلاحیت بالینی

نظارت بر اجرای کارگاههای دستیاران و کارورزان و کارآموزان

تایید لیست خرید تجهیزات، مانکن‌های آموزشی جدید و سعی در ارتقاء واحد در کلیه زمینه‌ها

شرکت در جلسات EDC

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب