امروز : 06 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

شورای فرهنگی

 

اهداف شورا:

اهداف کلی شورا در راستای تحقق ارزش ها و اصول فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه علوم پزشکی کاشان بخصوص در مورد دانشجویان دانشکده پزشکی به شرح ذیل است:

 • تبلیغ، گسترش و تعمیق فرهنگ روح بخش اسلام و تاکید بر آرمانها و ارزشهای معنوی و فرهنگ اسلامی.
   گسترش زمینه مشارکت و مباشرت دانشجویان در امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره.
 • ارائه و عرضه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی براساس موازین و ضوابط اسلامی و ایجاد جاذبه های فرهنگی اجتماعی و کانونهای پرتحرک و فعال مذهبی، اجتماعی ودانشجویی
 •  اجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شورای فرهنگی دانشگاه در دانشکده
 • همکاری برای گسترش مبانی ارزشی، دینی، اخلاقی و انقلابی با برگزاری برنامه های متناسب فرهنگی و تبلیغاتی
 •  ایجاد هماهنگی در فعالیت های تشکل های سیاسی دانشکده
 •  سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی فعالیت های فوق برنامه دانشکده با همکاری معاونت دانشجویی  
 • تسهیل حضور داوطلبانه دانشجویان، استادان و کارمندان دانشکده در فعالیت های فرهنگی
 •  آسیب شناسی و بررسی وضعیت فرهنگی دانشکده و دانشجویان، تدوین گزارش های دوره ای تحلیلی از فعالیت ها و روندهای موجود، پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود وضعیت بر اساس شناخت تهدیدها و فرصت ها به رئیس دانشکده و دانشگاه
 • بررسی و تصویب کلیه مواردی که به موجب اساسنامه در صلاحیت شورا است.


تبصره 1-  رونوشت کلیه مصوبات و دستورالعمل ها و ضوابط و روش های اجرائی، و همچنین گزارش سالانه فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و... ، به دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه فرستاده خواهد.

تبصره 2- کلیه فعالیتهای شورا در چارچوب ضوابط فرهنگی و دستورالعمل ها و آئین نامه های مصوب شورای فرهنگی دانشگاه خواهد بود.

 اعضای حقوقی شورا:

 رئیس شورا: رئیس دانشکده پزشکی

 عضو: معاون اجرایی دانشکده

 عضو: مدیر دانشجویی و فرهنگی دانشکده

 عضو: مسئول نهاد نماینده مقام معظم رهبری دانشگاه

اعضای حقیقی شورا:

 5 الی 7 نفر از اعضای هیات علمی خانم و آقا به انتخاب رئیس شورا

 دبیر شورا: یک نفر به انتخاب رئیس شورا جهت پیگیری امور مربوط به شورا

 نحوه تشکیل جلسات و ابلاغ مصوبات:

تبصره3- شورا حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد. جلسات متشکله توسط رئیس و در غیاب او توسط نایب رئیس اداره و صورت جلسات توسط دبیر ثبت خواهدشد.

تبصره 4- جلسات شورا با حضور حداقل نصف باضافه یک اعضا رسمی است و مصوبات آن با اکثریت نسبی حاضر معتبر است در صورتی که آرای اعضای شورا به تساوی برسد آرای جمعی که ریاست دانشکده در آن قرار دارد ملاک عمل خواهد بود. کلیه تصمیمات و مذاکرات در دفتری ثبت و به امضای حاضرین خواهد رسید.

تبصره 5- مصوبات شورای فرهنگی دانشکده نباید منافاتی با مواداساسنامه و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه داشته باشد.

تبصره 6- مدت عضویت اعضای حقیقی یک سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

نام و نام خانوادگی

سمت

جناب آقای عباس ابن علی

عضو شورای فرهنگی

دکتر سیدمهدی رسولی منش

عضو شورای فرهنگی

دکتر طاهره مازوچی

عضو شورای فرهنگی

دکتر علی الماسی

عضو شورای فرهنگی

دکتر سیدامیرعباس شریف

عضو شورای فرهنگی

دکتر مطهره سادات موسویان

عضو شورای فرهنگی

دکتر زینب وحیدی نیا

عضو شورای فرهنگی

خانم فاطمه آریایی

دبیر شورای فرهنگی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب