دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه

شرح وظیفه شورا:

  • نظارت بر اجرای برنامه آموزشی رشته های مختلف تحصیلات تکمیلی علوم پایه در هر نیمسال
  • تصمیم گیری در رابطه با درخواست های آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه در چارچوب آیین نامه های مربوطه
  • تصمیم گیری در رابطه با راه اندازی رشته های جدید تحصیلات تکمیلی علوم پایه در سطح دانشکده
  • بررسی کیفیت آموزش گروه های آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده و تصمیم گیری های لازم
  • تصمیم گیری در رابطه با تعداد پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی علوم پایه در هر سال
  • بررسی و اتخاذ راهکارهای کارآفرینی در برنامه آموزشی دانشجویان رشته های علوم پایه پزشکی

 

اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر سیدمسعود معینی طباء

سرپرست دانشکده پزشکی

دکتر محسن اربابی

معاون آموزشی علوم پایه و عضو شورا

دکتر سیدامیر عباس شریف

معاون اجرایی دانشکده و عضو شورا

دکتر همایون نادریان

معاون پژوهشی دانشکده و عضو شورا

دکتر ابوالفضل ارجمند

مدیر گروه فیزیولوژی و عضو شورا

دکتر 

مدیر گروه روانشناسی بالینی و عضو شورا

دکتر نسرین شریفی

مدیر گروه تغذیه و عضو شورا

دکتر حسین نیکزاد

مدیر گروه علوم تشریح و عضو شورا

دکتر محسن اربابی

مدیر گروه انگل شناسی و عضو شورا

دکتر حسین صداقت

مدیر گروه میکروب شناسی و عضو شورا

دکتر امیر قادری

مدیر گروه مطالعات اعتیاد و عضو شورا

دکتر غلامرضا نمازی

مدیر گروه بیوشیمی بالینی و عضو شورا

دکتر طاهره مازوچی

مدیر گروه علوم سلولی کاربردی و عضو شورا

دکتر علیرضا میلاجردی

مسئول مرکز آزمون ها

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب