دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

شورای بین الملل دانشکده پزشکی

در عصر حاضر بین المللی سازی دانشگاهها یکی از مهمترین مباحث مطرح شده می باشد که تاثیر بسزایی در تحولات آموزش عالی، ساختارهای اجتماعی، فرهنگی دارد. با توجه به تحولات صورت گرفته در بیشتر دانشگاههای سراسر دنیا، انتظار میرود که همواره متوجه نیازهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری روز دنیا باشیم. از اینرو برخی از مهمترین زمینه های بین المللی سازی دانشکده عبارتند از :

 • تعیین سیاست های بین المللی سازی دانشکده
 • برنامه ریزی جهت همکاری‌های علمی بین المللی
 • برنامه ریزی جهت شناساندن دانشگاه در سطح بین الملل
 • جذب هرچه بیشتر دانشجویان خارجی
 • دستیابی به اطلاعات روز دنیا در زمینه  های علمی، پژوهشی و فن آوری و حذف زمان و فاصله
 • تبادل اسان اساتید و دانشجویان 
 • برگزاری کنفرانس های داخلی و بین المللی
 • افزایش شبکه های  ارتباطی میان دانشگاهی در سطوح داخلی و بین المللی
 • مشارکت در فعالیت های تحقیقاتی در سطوح بین المللی
 • افزایش انتشار کتب و مقالات آموزشی، پژوهشی و فناوری
 • تلاش در زمینه استانداردسازی هر چه بیشتر در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فناوری روز دنیا
 • تدوین خط مشی دانشگاه در برقراری روابط بین  الملل
 • تدوین اولویت های دانشگاه در امور بین الملل
 • برقراری و تقویت روابط موثر با روابط بین الملل وزارت بهداشت
 • ایجاد زمینه های لازم به منظور تقویت ارتباطات مراکز تحقیقاتی دانشگاه با مراکز تحقیقاتی معتبر بین المللی
 • ایجاد راهکارهای لازم به منظور جذب دانشجویان خارجی علاقمند به تحصیل در رشته های مصوب دانشگاه
 • نظارت بر بستر سازی مناسب و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت اعزام اعضای هیئت  علمی و سایر کارکنان دانشگاه جهت  استفاده از ماموریت ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت
 • شناسایی و معرفی ظرفیت ها و مزیت های نسبی دانشگاه جهت توسعه همکاری های بین المللی

 

اعضاء شورای بین الملل دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر سیدمسعود معینی طباء

سرپرست دانشکده و رییس شورا

دکتر 

مدیر امور بین الملل دانشکده  و دبیر شورا

دکتر محسن اربابی

معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

دکتر مائده نجفی زاده

معاون آموزشی پزشکی عمومی

دکتر سید امیر عباس شریف

معاون اجرایی دانشکده پزشکی

دکتر حامد پهلوانی

معاون آموزش علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی

دکتر سید رضا الوانی

عضو شورا

مهندس وحید سقا حضرتی

عضو شورا

آسیه رضوانی

کارشناس امور بین الملل و عضو شورا

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب