دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

شرح وظایف کمیته اخلاق در پژوهش

 

1- ارائه مشاوره اخلاقی: ارائه مشاوره اخلاقی به شرکت ­کنندگان، پژوهشگران، حامیان مالی، کارفرمایان، نهادها و سازمان­های دخیل در امور سلامت

2- پایش طرح‌های پژوهشی: نظارت بر اجرای طرحهای پژوهشی در طول انجام تحقیق بر اجرای طرحهای پژوهشی

3- صدور «مصوبه اخلاقی» جهت انجام پژوهش: تطبیق طرحنامه ارائه شده با الزامات شناخته و پذیرفته شده اخلاقی، ملّی و بین‌­المللی و در صورت عدم مغایرت با الزامات اخلاقی، صدور «مصوبه اخلاقی» جهت انجام پژوهش (طرحهای مرتبط با موضوع شبیه‌­سازی، سلول‌­درمانی، سلول­‌های بنیادی و مطالعات بین­‌المللی در کمیته دانشگاهی بررسی می شود.)

    

  کمیته باید در بررسی و تایید طرح‌ها از رعایت موارد ذیل اطمینان حاصل کنند:

  1. معیارها و کدهای اخلاق در پژوهش(عمومی و اختصاصی) قبل، هنگام اجرا و پس از پایان پژوهش، زمان ارائه مقاله و انتشار نتایج.
  2. برقراری ارتباط کلامی و عملی مناسب میان تمام اجزای انسانی پژوهش، با توجه به قومیت­های مختلف کشور.
  3. وجود تأیید توسط یک مرجع علمی معتبر.
  4. صلاحیت علمی مجری مسئول و محققان همکار پژوهش
  5. اصول اخلاقی در ارتباط با پژوهشگر و حامی مالی، مانند بیان هرگونه تعارض یا اشتراک منافع
  6. عدم تحمیل هزینه اضافی به آزمودنی­ها صرفاً به دلیل مشارکت و همکاری در پژوهش
  7. اصول محرمانگی در اجرا و گزارش نتایج پژوهش
  8. شرایط مطالعه بر روی گروههای آسیب پذیر
  9. امکان جبران خسارت، از زمان شروع پژوهش
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب