دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر سید مسعود معینی طباء زواره
سرپرست دانشکده پزشکی
فوق تخصص نفرولوژی
مرتبه علمی: استادیار
دکتر سید مسعود معینی طباء زواره
شرح وظایف:

ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی پژوهشی، اداری و مالی دانشکده

نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده

بررسی و برآورد نیازهای مالی، استخدامی، تجهیزاتی و تحقیقاتی و نظارت بر هزینه‌ها در راستای پیشبرد اهداف آموزشی

ارتقای کمی و کیفی آموزش‌های نظری و عملی با توجه به جایگاه دانشکده پزشکی

توسعه کمی و کیفی رشته‌های تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز جامعه

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب