دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه چشم پزشکی

رسالت و اهداف

 

رسالت گروه:

  1. تلاش در جهت ارتقاء سطح خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی در راستای اهداف دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  2. تلاش در جهت ارتقاء سطح خدمات آموزشی به فراگیران در کلیه مقاطع تحصیلی در راستای اهداف دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  3. تلاش در جهت ارتقاء سطح فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی در راستای اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

اهداف گروه:

  1. ارتقاء سطح کیفی و کمی تشخیص و درمان بیماری ها در حوزه دانشگاه علوم پزشکی
  2. پذیرش دستیار تخصصی
  3. ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی
  4. دستیابی به جایگاه ممتاز در میان دانشگاه های همتراز
  5. حضور اعضاء هیات علمی در دوره های فلوشیپ
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب