دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه پوست

رسالت و اهداف

 

رسالت گروه:

رسالت گروه آموزشی پوست آنست که در راستای تحقق اهداف و رسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات در حیطه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، درمانی و بهداشتی تلاش نماید.

این گروه با آموزش دانشجویان رشته پزشکی و انتقال دانش و تجربیات لازم در زمینه بیماریهای  پوست به آنها به تربیت پزشکان عمومی توانمند بادانش بالا و کارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی به جامعه می‌پردازد.

گروه با تولید و نشر علم با استفاده از منابع و فن‌آوری روزآمد زمینه لازم برای مطالعه و تحقیق در رشته بیماری‌های پوست را جهت کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان علاقمند فراهم ساخته و از طریق رویکرد به مطالعه و تحقیق و شرکت در سمینارها و کارگاه‌های آموزشی و فرصتهای مطالعاتی ارتقاء سطح علمی و توانمندی اعضاء هیئت علمی گروه را خواهان است.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب