دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه پزشکی اجتماعی

رسالت و اهداف

 

رسالت گروه:

ما بر آنیم با دستیابی به شاخصهای آموزشی و پژوهشی و ارائه خدمات مرتبط با پزشکی اجتماعی در بالاترین سطح ملی و منطقه‌ای در زمینه‌های زیر در ارتقای سلامت جامعه مؤثر باشیم:

  1. مرجعیت در زمینه آموزش و پژوهش پزشکی اجتماعی و جامعه‌نگر در کشور
  2. پیشرو در ارائه الگوی ادغام یافته آموزش در جامعه و نظام ارائه خدمات
  3. گروه آموزشی برتر در کشور در زمینه تربیت کارآموزان و کارورزان پزشکی
  4. پیشرو در آموزش مبتنی بر نیازهای جامعه و پزشکی پاسخگو
  5. پیشرو در پژوهشهای کاربردی و پاسخگویی به نیازهای جامعه

 

دورنمای گروه:

  1. گروه آموزشی پزشکی اجتماعی سعی دارد در پنج سال آینده با عمل به رسالت خود:
  2. در حیطه آموزش به برترین شاخص‌های مدیریت آموزشی دانشجویان و دستیاران در کشور دست یافته و با ارائه نوآوری در آموزش پزشکی جامعه‌نگر بسترهای جدید و محتوای به روز شده بر اساس نیاز جامعه را در اختیار دانشجویان و جامعه علمی قرار دهد.
  3. در حیطه پژوهش به دلیل طراحی، اجرا و یا مشاوره پژوهش‌های در اولویت سلامت جمعیت‌ها و جامعه و کاربردی کردن آنها، گروه آموزشی برتر دانشگاه باشد.
  4. در حیطه خدمات، بازوی مشورتی توانمند در پیشگیری و ارتقای سلامت سطوح دانشگاه و واحدهای ستادی استانی و ملی باشد.
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب