دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه بیماری‌های مغز و اعصاب

رسالت و اهداف

 

رسالت گروه:

رسالت گروه آموزشی نورولوژی آنست که در راستای تحقق اهداف و رسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات در حیطه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، درمانی و بهداشتی تلاش نماید.

این گروه با آموزش دستیاران رشته نورولوژی و دانشجویان رشته پزشکی و انتقال دانش و تجربیات لازم در زمینه بیماریهای مغز و اعصاب به آنها به تربیت پزشکان متخصص و عمومی توانمند با دانش بالا و کارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی به جامعه پرداخته و جهت برآورده کردن نیازهای آموزشی دستیاران داخلی از طریق چرخش این دستیاران در گروه در امر آموزش این افراد با گروه داخلی در تربیت نیروهای متخصص مشارکت می‌نماید.

گروه با تولید و نشر علم با استفاده از منابع و فن‌آوری روزآمد زمینه لازم برای مطالعه و تحقیق در رشته بیماریهای مغز و اعصاب را جهت کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان علاقمند فراهم ساخته و از طریق رویکرد به مطالعه و تحقیق و شرکت در سمینارها و کارگاه‌های آموزشی و فرصتهای مطالعاتی ارتقاء سطح علمی و توانمندی اعضاء هیئت علمی گروه را خواهان است.

 

اهداف گروه:

  1. آموزش دانشجویان پزشکی (بر بالین بیمار در درمانگاه آموزشی توسط کنفرانس و سخنرانی‌های علمی)
  2. آموزش و تربیت دستیار تخصصی (اجرای برنامه مصوب وزارتخانه)
  3. انجام پژوهش‌های پایه و کاربردی در زمینه‌های مختلف علوم اعصاب
  4. ارائه خدمات مشاوره‌ای به سایر گروه‌های دانشکده پزشکی
  5. درمان و مراقبت‌های مورد نیاز برای بیماران بستری در بخش نورولوژی
  6. درمان و بررسی‌های تشخیصی برای بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه‌های نورولوژی
  7. ارائه سمینارها و کنفرانس‌های بازآموزی جهت همکاران پزشک (عمومی و تخصصی)
  8. شرکت در کمیته‌های مختلف دانشکده، دانشگاه و وزارتخانه متبوع در جهت همکاری در برنامه‌ریزی‌های مختلف و استراتژیک رشته مغز و اعصاب
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب