دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه معارف اسلامی

رسالت و اهداف

رسالت گروه:

گروه معارف اسلامی دانشگاه به عنوان یکی از گروه‌های آموزشی و زیر مجموعه دانشکده پزشکی دانشگاه با استفاده از اساتید متخصص در زمینه علوم اسلامی متولی ارائه دروس عمومی معارف اسلامی برای تمام رشته‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی، کاردانی و علوم پایه پزشکی و رشته‌های مرتبط می‌باشد. رسالت این گروه ایجاد بینش و ارتقاء سطح اطلاعات در موضوعات مختلف فرهنگ و معارف اسلامی و ایجاد تعهد و انگیزه نسبت به رعایت ارزش‌های اسلامی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریق ارائه آموزش‌های لازم در قالب دروس عمومی معارف اسلامی، مشاوره و فعالیت‌های فوق برنامه می‌باشد.

 

اهداف گروه:

1- گروه معارف با اهداف ذیل انجام وظیفه می‌کند:                                                                               

 1. آشنایی دانشجویان با مبانی نظری اسلام در جنبه های مختلف
 2. تقویت و تعمیق باور های دینی دانشجویان
 3. آشنایی با مبانی نظری و تاریخی انقلاب اسلامی و تمدن تاریخی اسلام و ایران
 4. پژوهش و تحقیق پیرامون مسائل اسلامی و بین رشته ای اسلام و پزشکی

2- گروه معارف برای رسیدن به اهداف فوق در قالب مسائل زیر انجام وظیفه می‌کند:

 1. ارائه دروس معارف اسلامی طبق برنامه آموزشی دانشکده‌ها
 2. پاسخگویی به سؤالات مختلف دینی دانشگاهیان
 3. مشاوره و گفتگو با دانشجویان در زمینه مسائل مورد نیاز آنان
 4. شرکت در کنفرانس‌ها و کارگاه‌ها و آموزش‌های مرتبط با رشته تخصصی استادان
 5. انجام پژوهش‌های مرتبط با رشته تخصصی استادان
 6. همکاری با دانشگاه در برنامه های فرهنگی و هم‌اندیشی
 7. انجام وظایف محوله آموزشی و پژوهشی از طرف دانشگاه
 8. ارتباط با مراکز اسلامی و فرهنگی خارج از دانشگاه
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب