دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه قلب

رسالت و اهداف

رسالت گروه:

ما برآنیم کلیه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی را برنامه محور نموده و با دادن بازخورد مناسب و اصلاح مداوم برنامه‌ها موقعیت مناسبی را برای رسیدن به وضعیت مطلوب طراحی و اجرا نماییم و در قبال وظایف خود به مقامات ارشد دانشکده و دانشگاه پاسخگو هستیم. رسالت گروه آموزشی  قلب آنست که در راستای تحقق اهداف و رسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات در حیطه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، درمانی و بهداشتی تلاش نماید.

این گروه با آموزش دستیاران رشته داخلی و دانشجویان رشته پزشکی و انتقال دانش و تجربیات لازم در زمینه بیماریهای به آنها به تربیت پزشکان متخصص و عمومی توانمند با دانش بالا و کارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی به جامعه پرداخته و جهت برآورده کردن نیازهای آموزشی دستیاران داخلی از طریق چرخش این دستیاران در گروه در امر آموزش این افراد با گروه داخلی در تربیت نیروهای متخصص مشارکت می‌نماید.

از طرفی گروه با ارائه خدمات بهداشتی به جامعه از طریق برگزاری برنامه‌های آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق در امر پیشگیری از این بیماریها تلاش نموده و با اقدامات تشخیصی، درمانی و آموزش بیماران در امر ارتقاء سلامت جامعه گام برداشته و نیازهای درمانی مردم را پاسخ میگوید.

گروه با تولید و نشر علم با استفاده از منابع و فن آوری روزآمد زمینه لازم برای مطالعه و تحقیق در رشته بیماریهای قلب وعروق را جهت کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان علاقمند فراهم ساخته و از طریق رویکرد به مطالعه و تحقیق و شرکت در سمینارها و کارگاههای آموزشی و فرصتهای مطالعاتی ارتقاء سطح علمی و توانمندی اعضاء هیئت علمی گروه را خواهان است.

 

فعالیتهای آموزشی گروه:

  1. آموزش کارآموزان رشته پزشکی
  2. آموزش کارورزان رشته پزشکی
  3. آموزش  دستیاران داخلی
  4. آموزش کلیه مشمولین بازآموزی در رشته های مختلف در کنفرانسها و بازآموزی ها

فعالیتهای درمانی گروه:

  1. ارائه خدمات درمانی سرپائی به کلیه بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان بهشتی در شیفت صبح
  2. ارائه خدمات درمانی به کلیه بیماران بستری در بیمارستان بهشتی
  3. ارائه خدمات تشخیصی به بیماران سرپائی و بستری  شامل  گرفتن نوارقلب- تست ورزش- اکوکاردیوگرافی- آنژیوگرافی
  4. ارائه خدمات مشاوره‌ای در مورد بیماران بستری در سایر بخشهای بیمارستان بهشتی

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب