دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه فیزیولوژی

رسالت و اهداف

 رسالت گروه:
رسالت گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در راستای سیاستهای معاونت آموزشی دانشگاه ارائه خدمات در حیطه آموزشی و پژوهشی است. این گروه با به کارگیری اعضای هیئت علمی متخصص در فیزیولوژی به آموزش دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه پرداخته و آن ها را برای ورود به دوره‌ی بالینی آماده نموده تا به کارگیری مطالب آموخته شده به عنوان پزشکان کارا و توانمند به جامعه خدمت کنند. همچنین در آموزش دروس فیزیولوژی به دانشجویان سایر رشته‌ها شامل پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، پرتوشناسی، فن‌آوری اطلاعات و رشته‌های مختلف بهداشت متناسب با رشته مربوطه تلاش می نماید تا بتوانند در آینده به عنوان کاردان و یا کارشناس به جامعه خدمت نمایند.
همچنین گروه به تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی و دکترای تخصصی پژوهشی می‌پردازد و در آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری، انگل‌شناسی، میکروب‌شناسی و علوم تشریح و دستیاران روانپزشکی مشارکت دارد.
گروه می‌کوشد با استفاده از منابع و فن‌آوری نوین، ابزار لازم برای مطالعه و تحقیق را برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان علاقه من فراهم سازد تا به تولید و نشر علم بپردازند، همچنین کوشش می‌کند با ارتقای مستمر کیفیت خدمات خود در مقابل فراگیران و مسئولین دانشگاه پاسخگو باشد.

اهداف گروه:
1. تربیت فارغ التحصیلانی با دانش و مهارت مطابق با استانداردهای بین‌المللی  و مصوب ملی و در راستای پاسخ‎گویی به نیازهای جامعه
2. بهبود کیفیت آموزش دوره‌های پزشکی عمومی و تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی
3. تامین امکانات و تجهیزات آموزش نظری–عملی مطابق با استانداردهای پایه آموزش پزشکی  
4. تامین عدالت در ارائه و توزیع خدمات آموزشی و پژوهشی
5. دستیابی به بالاترین رضایتمندی دانشجویان
6. حرکت در جهت تبدیل شدن به یکی گروه‌های آموزشی برتر در کشور
7. افزایش سهم گروه در تولید علم و تربیت محققان در علوم پایه پزشکی
8. حضور در عرصه ملی ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی  
9.  تاثیرگذاری بر مدیریت و سیاست گذاری های کلان دانشگاه و بورد فیزیولوژی
10. توسعه منابع جهت به کارگیری موثر در ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب