دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه فارماکولوژی

رسالت و اهداف

گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در راستای سیاست‌های معاونت آموزشی دانشگاه ارائه خدمات در حیطه آموزشی و پژوهشی است. این گروه با به کارگیری اعضای هیئت علمی متخصص در فارماکولوژی به آموزش دانشجویان رشته پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی پرداخته و آنها را برای ورود به دوره‌ی بالینی آماده نموده تا با به کارگیری مطالب آموخته شده به عنوان پزشکان کارا و توانمند به جامعه خدمت کنند. همچنین در آموزش دروس فارماکولوژی به دانشجویان سایر رشته‌ها شامل پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی و رشته‌های مختلف بهداشت متناسب با رشته مربوطه تلاش می نماید تا بتوانند در آینده به عنوان کارشناس به جامعه خدمت نمایند.

همچنین گروه در آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش‌های مختلف پرستاری، میکروب شناسی و علوم تشریح مشارکت دارد.

 گروه می‌کوشد با استفاده از منابع و فن‌آوری نوین، ابزار لازم برای مطالعه و تحقیق را برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان علاقه من فراهم سازد تا به تولید و نشر علم بپردازند، همچنین کوشش می‌کند با ارتقای مستمر کیفیت خدمات خود در مقابل فراگیران و مسئولین دانشگاه پاسخگو باشد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب