دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه علوم تشریح

رسالت و اهداف

رسالت گروه:

• تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی دروس نظری و عملی به دانشجویان تمام مقاطع و رشته‌های موجود در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
• انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در زمینه‌های علوم زیستی با جهت‌گیری به سمت روش‌های نوین مبتنی بر اولویتهای منطقه‌ای و کشوری
• انجام ارزیابی مداوم عملکرد گروه در پایان هر نیمسال و تامین و تدبیر نیروهای متخصص و کارآمد برای دستیابی به اهداف و رسالت‌های گروه

 چشم انداز گروه:

گروه علوم تشریح با تلاش مستمر در جهت توسعه هدفمند دانش علوم تشریح و با در نظر گرفتن سیاستهای ملی-منطقه ای و دانشگاهی و نیز با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و روشهای نوین آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقا کمی و کیفی خود فعالیت خواهد نمود تا در چهارچوب برنامه زمان‌بندی شده به یکی از گروه‌های پیشگام علوم تشریح در کشور تبدیل گردد.

حوزه‌های چشم انداز:

  1.  افزایش تعداد اعضای هیئت علمی
  2.  امکانات آموزشی و پژوهشی گروه
  3.  نیروی انسانی غیرهیئت علمی
  4.  تاسیس رشته های جدید
  5.  بهبود وضعیت مراکز تحقیقاتی
  6. افزایش تعداد دانشجو و کیفیت آموزش
  7. برگزاری کارگاه‌های آموزشی
  8. مشارکت در آموزشهای همگانی سلامت و بهداشت
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب