دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه عفونی

رسالت و اهداف

 

رسالت گروه:

رسالت گروه آموزشی عفونی آنست که در راستای تحقق اهداف و رسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات در حیطه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، درمانی و بهداشتی تلاش نماید.

این گروه با آموزش دانشجویان رشته پزشکی و انتقال دانش و تجربیات لازم در زمینه بیماریهای عفونی به آنها به تربیت پزشکان عمومی توانمند با دانش بالا و کارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی به جامعه می‌پردازد.

این گروه با آموزش دستیاران رشته عفونی و انتقال دانش و تجربیات لازم در زمینه بیماریهای عفونی به آنها به تربیت پزشکان متخصص توانمند بادانش بالا و کارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی به جامعه می‌پردازد.

جهت برآورده کردن نیازهای آموزشی دستیاران داخلی، دانشجویان Ph.Dمطالعات اعتیاد و دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی در امر آموزش این افراد با گروه داخلی، گروه مطالعات اعتیاد و گروه میکروب‌شناسی در تربیت نیروهای متخصص مشارکت می‌نماید.

از طرفی گروه با ارائه خدمات بهداشتی به جامعه از طریق برگزاری برنامه‌های آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری از بیماریهای  واگیر در امر پیشگیری از این بیماریها تلاش نموده و با اقدامات تشخیصی، درمانی و آموزش بیماران در امر ارتقاء سلامت جامعه گام برداشته و نیازهای درمانی مردم را پاسخ میگوید.

گروه با استفاده از دانش و تجربیات متخصصین عفونی و بهره جویی از دانش و تجربیات سایر تخصصهای بالینی و علوم پایه بویژه علوم آزمایشگاهی، میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنولوژی و انگل‌شناسی در برآورده کردن نیازهای آموزشی، پژوهشی اعضاء و امر تشخیص و درمان بیماران تلاش میکند.

گروه با تولید و نشر علم با استفاده از منابع و فن‌آوری روزآمد زمینه لازم برای مطالعه و تحقیق در رشته بیماریهای عفونی را جهت کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان علاقمند فراهم ساخته و از طریق رویکرد به مطالعه و تحقیق و شرکت در سمینارها وکارگاه‌های آموزشی و فرصتهای مطالعاتی ارتقاء سطح علمی و توانمندی اعضاء هیئت علمی گروه را خواهان است.

 

اهداف گروه:

- جذب دو عضو هیات علمی جدید  دارای رتبه بورد برا ی ارتقا آموزش دستیاری

- شرکت  اعضا هیات علمی در دوره‌های فلوشیپ

- ارتقا مرتبه کلیه اعضا هیات علمی به درجه استادی

- انجام فرایندهای آموزشی جدید و نوآوری در آموزش دانشجویان و اینترنها

- تهیه درسنامه برای اینترنها

-راه اندازی درمانگاه هپاتیت در بیمارستان بهشتی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب