دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه طب اورژانس

رسالت و اهداف

 

رسالت گروه:

ما برآنیم کلیه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی را برنامه محور نموده و با دادن بازخورد مناسب و اصلاح مداوم برنامه‌ها موقعیت مناسبی را برای رسیدن به وضعیت مطلوب طراحی و اجرا نماییم و در قبال وظایف خود به مقامات ارشد دانشکده و دانشگاه پاسخگو هستیم.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب