دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه روانشناسی

رسالت و اهداف

تقویت مبانی آموزشی، پژوهشی و روان‌درمانی در رشته‌ی روانشناسی بالینی از جمله رسالت‌های این برنامه‌ی آموزشی بشمار میرود. همچنین تلاش همه جانبه بمنظور ارتقاء پژوهش های بالینی و بومی، تقویت اهمیت و بسط رشته روانشناسی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و کمک به اشتغال زایی با اهداف مرتفع شدن نیازهای روانشناختی، قشرهای گوناگون جامعه، کاهش مشکلات روانشناختی و ارتقاء بهبود کیفیت زندگی افراد رسالت برنامه آموزشی رشته روانشناسی بالینی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
مهمترین چشم اندازهای این برنامه ی آموزشی تربیت نیروهای کارآمد در حوزه‌های پیشگیری، تشخیص و روان‌درمانی اختلالهای روانشناختی می‌باشد.
بدینوسیله راه اندازی کتابخانه و آزمایشگاه گروه روانشناسی بالینی در تاریخ 1393/8/6 توسط اعضا محترم گروه روانشناسی مورد تصویب قرار گرفت.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب