دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه رادیولوژی

رسالت و اهداف

 

رسالت گروه: 

گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان یکی از گروه‌های آموزش بالینی دانشکده پزشکی می‌باشد و در راستای تقویت سیاست‌های دانشگاه و معاونت آموزشی دانشگاه و  در زمینه‌های آموزشی، درمانی، پژوهشی فعالیت می‌کند گروه با بهره‌گیری از توان علمی متخصصین رادیولوژی و با تکیه به تکنولوژی‌های نوین علمی –آموزشی به آموزش تئوری و عملی دانشجویان پزشکی عمومی و کارشناسان رادیولوژی می‌پردازد و قصد دارد در آینده به تربیت نیروی متخصص یعنی دستیاران رادیولوژی با تکیه به آموزش هرچه قوی تر علمی ، کاربردی و اخلاقی را به عهده گیرد. گروه برآن است  تا در یک جو صمیمی، ابزارهای نوین در حیطه آموزشی را به کار گرفته و با در نظر گرفتن نیازهای در حال تحول جامعه با هدف رفع مشکلات تشخیصی و درمانی منطقه به فعالیت بپردازد. گروه رادیولوژی در تلاش است تا زمینه لازم جهت مطالعه و تحقیق دانشجویان و اعضاء هیئت علمی را فراهم کرده و با ایجاد انگیزه پژوهش در جهت پیشبرد علم کوشا باشد و با ارتقاء سطح علمی اعضاء گروه و جذب افراد شایسته در خدمت نیازهای جامعه باشد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب