دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه داخلی

رسالت و اهداف

رسالت گروه:

گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان یکی از گروه‌های بزرگ آموزش بالینی عهده‌دار تولید و نشر علم، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه در راستای رسالت دانشگاه علوم پزشکی و وزارت متبوع می‌باشد. این گروه ماموریت دارد با استفاده از کادر آموزشی مرکب از متخصصین داخلی و فوق تخصص‌های مربوطه در قالب یک برنامه منظم و هدف‌دار در یک محیط پویا و با طراوت علمی در کنار ارائه خدمات درمانی مناسب به بیماران به امر آموزش دانشجویان پزشکی (در مقاطع فیزیوپاتولوژی، بالینی و کارورزی) و دستیاران داخلی بپردازد و در عین رعایت حقوق و شان والای بیماران در جهت ایجاد مهارت‌های علمی و عملی در دانشجویان برای تشخیص و درمان صحیح بیماری‌های داخلی گام بردارد. ضمناً این گروه بر آن است تا با ایجاد جوی صمیمی علاوه بر امر پژوهش و آموزش دانشجویان برای ارتقاء سطح دانش و مهارت اعضاء گروه در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی تلاش نماید و به ارائه برنامه‌های باز آموزی نیز بپردازد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب