دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه جراحی اختصاصی

رسالت و اهداف

 

رسالت گروه:

گروه جراحی تخصصی علاوه بر تربیت پزشکان عمومی و در آینده متخصصین ارتوپدی متعهد و کارآمد با رسالت  ارتقاء سطح علمی و نشاط علمی بتواند نیازهای علمی، پژوهشی این دانشگاه و سایر دانشگاهها را فراهم نماید.

 

اهداف گروه:

1-     آموزش دستیاران ارتوپدی

2-     آموزش کارورزان جراحی تخصصی

3-     آموزش کارآموزان جراحی تخصصی (ارتوپدی و اورولوژی)

4-     ارائه مقالات پژوهشی در ارتباط با تروماها و بیماریهای استخوانی و مفصلی

5-     ارائه خدمات درمانی مناسب و پیشرفته به بیماران( ویزیت سرپایی، اعمال جراحی )

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب