دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه علوم تغذیه

رسالت و اهداف

رسالت و اهداف مقطع کارشناسی رشته علوم تغذیه

رسالت گروه:

ما برآنیم تا از طریق آموزش و انجام پژوهشهای مورد نیاز جامعه و بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود و با تکیه بر نیروی متخصص و در راستای تحقق سیاستهای کلان دانشگاه و چشم انداز نقشه جامع علمی کشور و سند تحول آموزش و با توجه به ارزش های اسلامی و ایرانی، دانش آموختگان متعهدی تربیت نماییم که در دانش و تخصص خود برتر از استادانشان باشند.

چشم انداز گروه:

 گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر آن است تا با همکاری مدیران ارشد دانشگاه، اعضای هیأت علمی متعهد، دانشجویان و دانش آموختگان و با فراهم نمودن محیط رشد، بالندگی و پرورش استعدادهای خلاق و گسترش دانش و فناوری تا سال 1405 در حوزه‌ی نقش مکمل‌های غذایی در پیشگیری و درمان بیماری‌های متابولیک به عنوان قطب علمی کشوری شناخته شویم.

اهداف کلان گروه:

 1. تربیت دانش آموختگان متعهد، خلاق، با دانش و مهارت کافی منطبق با بالاترین و مناسبترین استانداردهای آموزشی در زمینه علوم تغذیه، در سطح ملی و بین المللی،جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه، منطقه و کشور در بخش سلامت و امنیت غذایی
 2. گسترش مرزهای دانش و فن‌آوری در حیطه‌ی علوم غذا و تغذیه متناسب با نیازها و فرهنگ جامعه
 3. حفظ روزآمدی دانش و ارتقا توانمندی‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای فراگیران و دانش‌آموختگان کارشناسی علوم تغذیه متناسب با تغییرات علمی و فناوری از طریق یادگیری های مادام‌العمر.
 4. فراهم نمودن فضای فرهنگی و اجتماعی مناسب و نهادینه کردن ارزش‌های والای انسانی و اسلامی و پیروی از اصول اخلاقی و برقراری عدالت در فعالیت های آموزشی و ارائه خدمت به فراگیران و افراد جامعه.
 5. مبنا قرار دادن سیاست های کلی سلامت در سطح ملی و منطقه ای، سند چشم انداز ملی، نقشه جامع علمی کشور، سند سلامت و سند تحول آموزش در شکل دهی و تدوین اهداف و راهبردهای دوره و گروه آموزشی تغذیه.
 6. حفظ آمادگی های علمی و عملی فراگیران جهت ورود به عرصه های شغلی مرتبط و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر رشته علوم تغذیه
 7. تلاش و مشارکت مستمر در آموزش و آگاه سازی افراد جامعه در خصوص الگوهای غذایی سالم و منطبق با فرهنگ و ارزش های جامعه در راستای کمک به حفظ و ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری ها و پاسخ گویی به نیازهای در حال تغییر جامعه در حوزه غذا و تغذیه

رسالت و اهداف مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه

رسالت گروه:

ما برآنیم تا از طریق آموزش و انجام پژوهشهای مورد نیاز جامعه و بهره گیری از توانمندی های موجود و با تکیه بر نیروی متخصص و در راستای تحقق سیاستهای کلان دانشگاه و چشم انداز نقشه جامع علمی کشور و سند تحول آموزش و با توجه به ارزش های اسلامی و ایرانی، دانش آموختگان متعهدی تربیت نماییم که در دانش و تخصص خود برتر از استادانشان باشند.

چشم انداز گروه:

 گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر آن است تا با همکاری مدیران ارشد دانشگاه، اعضای هیأت علمی متعهد، دانشجویان و دانش آموختگان و با فراهم نمودن محیط رشد، بالندگی و پرورش استعدادهای خلاق و گسترش دانش و فناوری تا سال 1405 در حوزه ی نقش مکمل های غذایی در پیشگیری و درمان بیماری های متابولیک به عنوان قطب علمی کشوری شناخته شویم.

اهداف کلان گروه:

 1. تربیت دانش آموختگان متعهد، خلاق، با دانش و مهارت کافی منطبق با بالاترین و مناسبترین استانداردهای آموزشی در زمینه علوم تغذیه، در سطح ملی و بین المللی،جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه، منطقه و کشور در بخش سلامت و امنیت غذایی
 2. گسترش مرزهای دانش و فن آوری در حیطه ی علوم غذا و تغذیه متناسب با نیازها و فرهنگ جامعه
 3. حفظ روزآمدی دانش و ارتقا توانمندی ها و مهارت های حرفه ای فراگیران و دانش آموختگان کارشناسی علوم تغذیه متناسب با تغییرات علمی و فناوری از طریق یادگیری های مادام العمر.
 4. فراهم نمودن فضای فرهنگی و اجتماعی مناسب و نهادینه کردن ارزش های والای انسانی و اسلامی و پیروی از اصول اخلاقی و برقراری عدالت در فعالیت های آموزشی و ارائه خدمت به فراگیران و افراد جامعه.
 5. مبنا قرار دادن سیاست های کلی سلامت در سطح ملی و منطقه ای، سند چشم انداز ملی، نقشه جامع علمی کشور، سند سلامت و سند تحول آموزش در شکل دهی و تدوین اهداف و راهبردهای دوره و گروه آموزشی تغذیه.
 6. حفظ آمادگی های علمی و عملی فراگیران جهت ورود به عرصه های شغلی مرتبط و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر رشته علوم تغذیه
 7. تلاش و مشارکت مستمر در آموزش و آگاه سازی افراد جامعه در خصوص الگوهای غذایی سالم و منطبق با فرهنگ و ارزش های جامعه در راستای کمک به حفظ و ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری ها و پاسخ گویی به نیازهای در حال تغییر جامعه در حوزه غذا و تغذیه
 
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب