دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه کودکان

رسالت و اهداف

رسالت گروه:

رسالت این گروه آن است که در راستای تحقق اهداف و رسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جهت ارتقا مستمر کیفیت خدمات در حیطه‌های مختلف آموزشی، درمانی و بهداشتی رشته کودکان تلاش نماید. این گروه با به کارگیری متخصصین و افراد فوق تخصص در طب اطفال در آموزش دانشجویان، کارورزان و دستیاران رشته پزشکی در مقطع بالینی فعالیت داشته و با انتقال دانش و تجربیات لازم در زمینه بیماریهای اطفال به تربیت پزشکان و متخصصان توانمند با دانش بالا و کارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی می پردازد. همچنین گروه با استفاده از دانش و تجربیات اساتید خود در برآورد کردن نیازهای پژوهشی فراگیران و امر تشخیص و درمان بیماران تلاش می‌نماید.

اعضای گروه امید دارند که با اجرای برنامه آموزشی و پژوهشی، همگام با پیشرفت علوم پایه پزشکی منجر به ارتقای سلامت در جامعه شده و بتواند نیازهای کادر آموزشی پژوهشی و خدماتی مربوط به مؤسسات آموزشی و دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی را تأمین نماید و طی 5 سال آینده جز گروه‌های پیشتاز این رشته در کشور و منطقه گردد.

 

اهداف گروه:

اعضای گروه امید دارند که با اجرای برنامه آموزشی و پژوهشی، همگام با پیشرفت علوم پایه پزشکی منجر به ارتقای سلامت در جامعه شده و بتواند نیازهای کادر آموزشی پژوهشی و خدماتی مربوط به مؤسسات آموزشی و دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی را تأمین نماید و طی 5 سال آینده جز گروه‌های پیشتاز این رشته در کشور و منطقه گردد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب