امروز : 06 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه اخلاق پزشکی

رسالت و اهداف

 

رسالت گروه:

ماموریت اصلی گروه آموزشی اخلاق پزشکی تربیت و آماده سازی پزشکانی است که بر پایه یک بینش صاحب نظر در عرصه جهانی بتوانند به نحو مطلوبی  در برخورد با مسائل و معضلات اخلاقی به وجود آمده در علوم پزشکی تصمیم‌گیری نمایند.

 

اهداف گروه:

  1. آشنایی با مبانی حقوقی انسانی و حقوق بیمار
  2. آموزش اصول و مبانی اخلاق پزشکی مدرن و ایجاد توانایی تطبیق موضوعات در فرهنگ اسلامی و غربی
  3. کمک به ساماندهی اخلاقی نظام سلامت با رفع معضلات و مشکلات اخلاقی در سطوح مختلف این نظام
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب