دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه آداب پزشکی

رسالت و اهداف

رسالت گروه:
گروه آداب پزشکی یکی از گروه‌های دانشکده پزشکی می‌باشد که در ارتقاء تحقق سیاست‌های آموزشی دانشگاه اقدام به آموزش دروس آداب پزشکی دانشجویان پزشکی می‌نماید. در این گروه آموزش علمی دانشجویان پزشکی در راستای تربیت پزشکان آگاه به اصول اخلاق حرفه‌ای، ماهر در ارتباط با دیگران به ویژه بیماران، توانمند در مدیریت هیجانات و دارای روحیه کار تیمی و تفکر نقاد صورت می‌گیرد تا بر اساس آن این افراد قادر باشند با دید انسان گرایانه و با در نظر گرفتن اصول اخلاقی به ارائه خدمات درمانی خود در جامعه بپردازند.
 
اهداف گروه:
هدف کلی:
تربیت نیروی انسانی کارآمد و پایبند به اخلاق و رفتار حرفه‌ای در رشته پزشکی عمومی
اهداف اختصاصی گروه:
  1. آشنایی دانشجویان با اصول اخلاق حرفه‌ای و افزایش حساسیت اخلاقی در آنها
  2. آشنایی دانشجویان با مهارت‌های ارتباط بین فردی جهت برقراری ارتباط موثر با اساتید، کارکنان، خانواده، دوستان و بیماران
  3. افزایش روحیه کار تیمی و تفکر نقاد در دانشجویان
  4. افزایش توانمندی دانشجویان در حل مسایل شخصی و تحصیلی  و تصمیم‌گیری کارآمد
  5. افزایش توانمندی دانشجویان در مدیریت هیجانات و استرس
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب