دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مرکز آموزشی مهارت‌های بالینی دانشکده پزشکی

رسالت و اهداف

 

 رسالت مرکز: 

ارتقاء سلامت و کیفیت مراقبت از بیماران و ارتقاء توانمندیها و مهارتها عملی کارآموزان، کارورزان و دستیاران رشته پزشکی با آموزش مهارتهای بالینی و ارتباطی و ایجاد شبیه سازی واقعی یک محیط بالینی از طریق:

           ایجاد محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارتهای بالینی از طریق برگزاری دوره ها وکارگاههای آموزشی با استفاده از وسایل کمک آموزشی، رایانه، مولاژ و مانکن‌های آموزشی و CDو Role Playing

           نوآوری در زمینه ارائه روشهای تدریس مهارتهای بالینی و ارتباطی

           ایجاد بستری مناسب برای پژوهش‌های آموزشی و ارزیابی روشهای گوناگون آموزشی

           ایجاد بستری مناسب جهت خودآموزی با استفاده از جزوات آموزشی، مولاژها، ویدئو و رایانه

           تولید مواد کمک آموزشی از قبیل اسلاید، عکس، فیلم و نرم افزارهای آموزشی

           ایجاد محیطی مناسب برای برگزاری امتحانات عملی به شیوه OSCE

 

دورنما :

ما میخواهیم در ظرف ده سال آینده یکی از سیاستگزاران اصلی و از برجسته‌ترین و ارزنده‌ترین مراکز آموزش مهارتهای بالینی در سطح کشور باشیم. ما امید داریم با تربیت پزشکانی متبحر در حیطه مهارتهای بالینی و ارتباطی به استانداردهای ارتقاء کیفیت WFME دسترسی یافته و به اعتبار بین‌المللی در بین دانشگاههای سراسر دنیا دست یابیم.
 

                ارزشها :

                     تمرکز بر روی فعالیتها وپژوهش های کاربردی و سودمند به منظور رفع مشکلات آموزشی حال و آینده

                     دستیابی به جامعیت و اعتبار علمی

                     دستیابی به جامعیت در زمینه اعتبار اخلاقی و انسانی

                     برخورداری از جایگاه معتبر در میان سایر مراکز مهارتهای بالینی

                     به روز بودن از نظر علمی و استفاده از تکنولوژیهای آموزشی

                     رعایت احترام افراد

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب