دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (EDO)

رسالت:

رسالت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی ارتقای کیفیت آموزش پزشکی با هدف غایی ارتقای سلامت جامعه است. این دفتر مسئولیت برنامه‌ریزی آموزشی، توانمندسازی اعضای هیات علمی، توسعه روش‌های یادگیری فعال و ارتقای کیفیت آموزش بالینی را برعهده دارد.

دور نما:

ما برآنیم تا با توسعه و ارتقای آموزش پزشکی در دانشکده پزشکی و مراکز آموزشی درمانی وابسته، پیشتاز توسعه آموزش پزشکی و مصداق بارز آموزش بر اساس نیازهای جامعه در کشور باشیم.

ارزشها:
  • ارج نهادن و ارتقاء جایگاه هیئت علمی و دانشجو
  • توسعه خلاقیت و نوآوری در دانشکده
  • پرداختن به کار تیمی

هدف کلی :

  • توسعه و ارتقاء کیفیت آموزش در دانشکده پزشکی
اهداف اختصاصی:  
  • بهینه سازی و توسعه کیفیت برنامه های آموزشی
  • هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای تئوری و عملی
  • فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و بازخورد نتایج آن
  • تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی
  • هدایت، سازماندهی و حمایت در زمینه پژوهش درحوزه آموزش
  • جلب مشارکت و همکاری دانشجویان فعال و علاقمند
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب